Astoria - historien om en dynasti by Dan Rydén

By Dan Rydén

Detta är berättelsen om en tysk byslaktarson som some distance until Amerika och blir världens rikaste guy: Johann Jakob Astor från Walldorf.

Familjen Astor skapade sin tids starkaste varumärke. Här hittar vi upprinnelsen until de städer, stadsdelar, hotell och biografer som heter Astoria, until eventually waldorfsalladen och de många waldorfskolorna.

En hisnande släktkrönika av journalisten Daniel Rydén.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download Astoria - historien om en dynasti PDF

Similar swedish books

Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk

Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen.

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Gatukatten Bob

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han behövde var ett husdjur.

Additional resources for Astoria - historien om en dynasti

Example text

Precis som folk idag aktivt väljer att använda exempelvis Facebook för både det ena och det andra – för att inte tala om Google – trots vetskapen om att dessa företag kommer att profitera på den ­användargenererade informationen som matas in, så innebär även fildelande ett aktivt ställningstagande. 37 Politiseringen av fildelningsfrågan har dock gjort att positionerna förändrats och förskjutits. Det som i svepande ordalag har kallats ­”piratrörelsen” har ju medvetet rört sig från piratstämpeln mot ett bredare engagemang för frihet och öppenhet på nätet.

Sättet dessa tekniker fungerar på fryste bokstav­ ligen utvecklingen i en viss riktning. Man glömmer ibland bort att det fanns flera förlagor till webben (både fiktiva och reella) som faktiskt hade funktioner som dagens webb inte möjliggör. Den amerikanske ingenjören Vannevar Bush skrev redan 1945 en artikel, ”As We May Think”, där det fiktiva semantiska nätverket Memex presenterades. Artikeln influerade sedan uppfinnarna av begreppet ”hypertext”, Ted Nelson och Douglas Engelbart, som på 1960-talet utvecklade olika provisoriska system för hypermedia.

Idag anklagar nämligen representanter för medieindustrin på ett ganska märkligt sätt fildelarna för att förespråka ett föråldrat sätt hur Internet kan och bör användas. Den aktivism som kämpar för fildelningens försvar kan i så måtto anklagas för att vara konserverande, ja rentav konservativ till sin karaktär. Det är kanhända förvånande, samtidigt syftar denna aktivism till att bevara de friheter på nätet som miljontals användare länge tagit 39 för ­givet. Något som är centralt för dagens nätaktivister är just tanken om Internet som idé snarare än teknik, där en viss avsaknad av teknik till och med kan vara en fördel.

Download PDF sample

Rated 4.57 of 5 – based on 32 votes

About the Author

admin