1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en droop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Best swedish books

Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

I döda språks sällskap: en bok om väldigt gamla språk

Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen.

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Gatukatten Bob

När James Bowen hittade en skadad, röd gatukatt hopkrupen i huset där han nyss fått en träningslägenhet hade han ingen aning om hur stor betydelse katten skulle få i hans liv. James levde ur hand i mun på Londons gator och det sista han behövde var ett husdjur.

Additional resources for 1914

Sample text

Det betyder att de får sitt värde genom att ta sanningsvärdena från två andra uttryck, ett på var sida om dem. || Eller. ) Om $iTal > 5 är sant, eller om $iTal2 < 10 är sant, så får uttrycket $iTal > 5 || $iTal2 < 10 värdet sant. Den funkar alltså som om man skulle säga och/eller, inte som antingen... eller.... && Och. Denna operator har också ett lustigt tecken, men här får man i alla fall någon association till vad det handlar om. Denna operator ger värdet sant om båda uttrycken som står på varsin sida om den har värdet sant, annars blir hela uttrycket falskt.

En variabel fungerar som en behållare för någonting. Vill man exempelvis fånga upp användarens namn via en textruta i ett Kapitel 2 – Grunderna i PHP 29 formulär, måste man lägga in det i en variabel. Namnet varierar ju från gång till annan. Variabler i PHP har alla en sak gemensamt, de inleds alltid med ett dollartecken. När man döper sina variabler finns det också vissa regler man måste hålla sig till. Ett variabelnamn kan bestå av bokstäver, siffror och understrykningstecken ( _ ). Det första tecknet måste vara antingen en bokstav eller ett understrykningstecken.

While ( ) En annan mycket vanlig variant av programslingor ser ut på följande sätt: while( test ) sats eller satsblock Som förut är test ett uttryck som efter utvärdering slutar på sant eller falskt, och så länge det slutar på sant körs programblocket. Satser är (vissa) uttryck som avslutas med semikolon och satsblock är en radda satser inom klammer. Skillnaden mot for-satser är att while inte är specialdesignat för att testa en kontrollvariabel. Det kan användas lite mer ”fritt” så att säga. men då är det kanske tydligare att använda for.

Download PDF sample

Rated 4.83 of 5 – based on 10 votes

About the Author

admin